Behandlingsmetod

Vad är Bicom bioresonansterapi?

Det är en diagnos- och behandlingsmetod som framför allt används när det gäller allergibesvär. Bicom bioresonansterapi började utvecklas på 1970-talet i Tyskland.
Idag används Bicom i cirka 90 länder av terapeuter, läkare, veterinärer, tandläkare, på kliniker och på sjukhus.
Kroppen kommunicerar både med materia (tex proteiner) och med energi (elektromagnetiskt). Dessa elektromagnetiska fält svänger/vibrerar med specifika frekvenser.
Det är i dessa energifält som Bicom arbetar. Bicom läser in och anävnder frekvensmönster från ämnen/allergener och organismer (patienten). Bicom framställer inga egna frekvenser. Bioresonansterapi innebär att du inte kan behandla något som inte finns hos patienten. Har patienten tex inte en överkänslighet mot mjölk sker ingen resonans (”effekt”) när man sänder mjölkfrekvensen till patienten.
Detta faktum fungerar som ett slags skydd mot felbehandling.
Man kan lite kortfattat säga att man läser av reaktionen på olika ämnen och behandlar med hjälp av förändrade (terapeutiska) frekvensmönster från dessa ämnen och i de flesta fall också med patientens gensvar på behandlingen.
Bicom har olika behandlingsprogram som kan förstärka, försvaga, invertera (spegelvända) och filtrera de inlästa frekvensmönstren från ämnen och organismer och skapar på så sätt sina terapeutiska frekvensmönster.

 

Hur går behandlingen till?
Först: Att hitta reaktioner (allergier, överkänslighet och intolerans)
Man börjar med att fastställa ett referensvärde, ett ”normalvärde” hos patienten. Värdet är bara giltigt vid detta tillfälle, eftersom det påverkas av patientens dagsform. Man sänder en svag elektrisk signal genom patienten och en mätare registrerar motståndet, det vill säga styrkan på signalen när det kommer ”ut” från patienten. (Detta är ingenting som känns över huvud taget).
Patienten exponeras därefter för ett ämne, t.ex. mjölk eller annat ämne som man misstänker kan skapa en allergisk reaktion. Ämnet (som finns i ett provrör) placeras i en bägare där Bicom kan läsa in frekvensmönstret. Bicom skickar därefter ämnets frekvensmönster till patienten och värdet läses av. (OBS: Mätningen skapar ingen allergireaktion eftersom man bara använder frekvenserna, inte själva ämnet)
Genom att jämföra detta värde med referensvärdet ser terapeuten om det finns reaktion mot ämnet eller inte. Förändrat värde betyder reaktion.
Behandlingen startar: De ämnen som patienten visat reaktion mot vid mätningen används i behandlingen.

Bicom omvandlar (förstärker, försvagar, inverterar eller filtrerar) ämnets frekvensmönster till terapeutiska frekvensmönster.
Dessa frekvensmönster sänds till patienten via sladdar med elektroder som placeras mot kroppen. Oftast används en mjuk platta utmed ryggen. I de flesta fall återkopplas patientens gensvar för att anpassa behandlingen. Detta göra med hjälp av klotelektroder i händerna eller mjuka elektrodplattor på andra ställen på kroppen. Behandlingstiden kan variera men är i genomsnitt ca 30 minuter.

Bicom behandling

 

Hur många behandlingar behövs?
Jag brukar säga att ett första besök är absolut viktigast. Jag rekommenderar ett första besök sen 4 återbesök. På de återbesöken ska man han fått en hälsoeffekt. Uteblir denna effekt har antingen jag missat något eller inte behandlat det som är i prioritet eller att du inte gör de förändringar som behövs utifrån vad vi har hittat som stör din kropp. 

 Vilka allergier eller överkänsligheter behandlas?
ALLA som man kan hitta att du har, bland annat gluten ( ej celiaki), pollen, laktos, damm, kvalster, mjölkprotein, kemikalier med mera. Jag behandlar inte intoleranser då det är avsaknad av enzym i kroppen som tex behövs för att bryta ner laktos eller gluten.  

 

Hur ofta bör man behandlas?
Till en början räcker En behandling i veckan. Senare under behandlingen kan det vara längre tid mellan tillfällena. 

 

Hur tillförlitlig är behandlingen?
Studier visar att 80 procent blir helt besvärsfria och med de ”enkla” allergierna som pollen, päls, nickel och damm lyckas man till nästan 100 procent.
Resultaten är bestående men det kan i vissa fall krävas en tilläggsbehandling efter en viss tid. Detta är vanligast med pollen då pollen är olika från år till år

 

Gör behandlingen ont?
Metoden är smärtfri och fri från läkemedel.

 

Ni kan givetvis ringa till mig och ställa frågor. Då kan jag ge råd och information om både behandlingsmetoden eller hänvisa till den terapeut som bor närmast dig!