Behandlingsmetod

Vad är bioresonans?
Bioresonans är en biofysisk metod för att diagnostisera och behandla patienter. Liksom akupunktur och homeopati är det en form av komplementär medicin och är användbar för att komplettera konventionell medicin.

 

Bicom bioresonans är ett komplement och användare utbildas i Norden och världen över i samarbete med konventionell medicin och andra behandlingsmetoder. Vår rekommendation och intention är alltid samarbete för patientens bästa.

Före behandlingen: patienthistoria
I många fall är det värt för terapeuten/läkaren att genom samtal få patientens detaljerade fallhistorik. Terapeuten kan använda bioresonans för att göra detta. Det hjälper terapeuter i deras diagnos genom att bestämma den exakta orsaken till symtomen.

Steg 1: Bioenergetisk test.

En energimässig diagnos ställs ( kan inte likställas vid en skolmedicinsk diagnos). Meridianer med kunskap från den kinesiska medicinen testas och där de 5 elementen utgör ett verktyg för att se vilket eller vilka element som är i obalalans . Test av hur energin flödar runt alla organ, hormonkörtlar, ryggraden och Chakran från Ayurveda som utgör en form av indisk läkekonst där jag testar hur energin är.

Steg 2: Fysiskt test.

Rörligheten testas i nacken, bröstrygg och bäcken. Detta för att också se vad som är rörligare efter behandlingen.

Steg 3: Fastställande av vad det är som orsakar patientens besvär.

Utifrån i vilka områden energin är blockerad ger det en tydlig bild i vilket områden klienten fysiskt kan ha besvär. Testkartor används där jag testar överkänsligheter/reaktioner på allergener, bakterier, virus, parasiter, svamp, mögel, toxiner, tungmetaller, vacciner, vitaminer och mineraler, tandtestkarta, ortopedtestarta med mera. (detta test kan inte likställas vid ett skolmedicinskt test)

Steg 4: En behandlingsplan görs.

Beroende på vad som stressar/påverkar din kropp så behandlar man varje klient unikt och individuellt. Cocktailen av påverkan är olika för alla och också väldigt olika vart besvären sätter sig. Kosten kan vara ett verktyg där klienten kan ta bort födoämnen som skapar en stress. Coaching med olika övningar kan sättas in beroende på om stressen är mental och emotionell. Vad som är passande för just dig tar vi reda på vid första besöket.

Resultat

En hälsoeffekt bör upplevas inom 5 behandlingar. Hälsoeffekten är om ett ett eller flera av dina symtom bli bättre. Ett utförligt frågeformulär skickas ut till klienten innan behandling. Detta formulär tas med vid första besöket. Jag tittar på formuläret efter att jag ställt en energimässig diagnos. Vi går igenom svaren efter varje behandling för att se vad som har förändrats.

Behandling

Hur lång är en behandling?
Behandlingssessionerna varierar i längd beroende på terapin. I genomsnitt varar de ungefär 30 minuter.

Vad skall patienten göra under behandlingen?
Patienten är ansluten till BICOM-enheten under behandlingssessionen och kan sitta eller ligga i ett helt avslappnat läge.

Finns det några bieffekter?
Bioresonansmetoden har inga skadliga biverkningar och är helt smärtfri.

Hur många behandlingar behövs?
Antalet sessioner varierar beroende på patienten och hans/hennes symtom. Ibland ger bara några få sessioner en varaktig effekt. I vissa fall måste behandlingar upprepas med längre intervaller.

Vem fungerar bioresonansterapi på?

Både barn vuxna och djur kan behandlas. Barn under 8 år får inte behandlas med alternativa metoder utanför skolmedicinen. Sverige är det enda land i Europa som har en sådan lag.

Användningsområden

Bicom Optima har medicinsk teknisk klass 2 och har den klassificeringen tillsammans med allergier som indikation.

Förtroende för metoden

Över 17 000 enheter i mer än 90 länder.
1987 Den första BICOM-enheten introduceras.
1999 BICOM 2000 introduceras.
2007 Den 10 000:e BICOM-enheten levereras.
2009 BICOM optima introduceras.
2015 Century Galaxy GmbH blir ny ägare av REGUMED.
2016 BICOM BodyCheck introduceras.
2017 BICOM BodyBalance introduceras.

Hur många terapeuter använder Bicom?

6500 läkare
770 tandläkare
5600 naturopater
700 veterinärer
280 naturläkar-veterinärer

 

Ni kan givetvis ringa till mig och ställa frågor. Då kan jag ge råd och information om både behandlingsmetoden eller hänvisa till den terapeut som bor närmast dig!